За нас

Интерлукс ООД е основана през 1996г. в гр.Смолян. През 1997г. започва производство на евакуационни осветители, като използва най-съвременните технологии.

От 1998 г. се прилага SMT (технoлогия за повърхностен монтаж на компоненти), като се влагат висококачествени SMD компоненти .

От 2003 г. Интерлукс ООД започва производството на светодиодни евакуационни осветители на основата на най-съвременните ултра-ярки светодиоди и модерни световодни технологии.

От 2015г. фирмата и производството са преместени в гр. Шумен.

Интерлукс е ориентирана към нови разработки с използване на високи технологии. Фирмата има защитен промишлен дизайн на изделията си.