За Интерлукс-ООД

Интерлукс ООД е основана през 1996г. в гр.Смолян. През 1997г. започва производство на евакуационни осветители, като използва най-съвременните технологии.

От 1998 г. се прилага SMT (технoлогия за повърхностен монтаж на компоненти), като се влагат висококачествени SMD компоненти.

От 2003 г. Интерлукс ООД започва производството на светодиодни евакуационни осветители на основата на най-съвременните ултра-ярки светодиоди и модерни световодни технологии.

От 2015г. фирмата и производството са преместени в гр. Шумен.

Интерлукс е ориентирана към нови разработки с използване на високи технологии. Фирмата има защитен промишлен дизайн на изделията си.