ИНТЕРЛУКС – ООД

Българският лидер в Евакуационното осветление

ИНТЕРЛУКС – ООД - Българският лидер в Евакуационното осветление

About Interlux Ltd.

Interlux Ltd was founded in 1996 in Smolian, Bulgaria. In 1997 Interlux started manufacturing emergency EXIT luminaries, incorporating the latest technologies.

Since 1998 all luminaries electronics are SMT (surface mount technology) based, using high quality SMD components.

In 2003 Interlux started manufacturing emergency LED luminaries based on the latest ultra bright LEDs and light guide technology .

Since 2015, company Interlux Ltd moved to town Shumen.

Interlux is an R&D oriented company with very strong R&D team applying the advanced technology design constantly. Interlux always focuses on R&D and enhances quality for its customers. At present Interlux owns several design patents for its products .

За Интерлукс-ООД

Интерлукс ООД е основана през 1996г. в гр.Смолян. През 1997г. започва производство на евакуационни осветители, като използва най-съвременните технологии.

От 1998 г. се прилага SMT (технoлогия за повърхностен монтаж на компоненти), като се влагат висококачествени SMD компоненти.

От 2003 г. Интерлукс ООД започва производството на светодиодни евакуационни осветители на основата на най-съвременните ултра-ярки светодиоди и модерни световодни технологии.

От 2015г. фирмата и производството са преместени в гр. Шумен.

Интерлукс е ориентирана към нови разработки с използване на високи технологии. Фирмата има защитен промишлен дизайн на изделията си.